Свідоцтво на торговельну марку № 337534 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 337534 (заявка m202124572): bad boy; свій магазин алкоголю
(111)
Номер свідоцтва
337534
(210)
Номер заявки
m202124572
(151)
Дата реєстрації знака
13.09.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.10.2031
(220)
Дата подання заявки
13.10.2021
(441)
Дата публікації заявки
18.11.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.09.2023, бюл. № 37/2023
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЮРО ВИН»;
Вул. Мечнікова, буд. ###, м. Київ, 01021 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЮРО ВИН»;
Вул. Мечнікова, буд. ###, м. Київ, 01021 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Кондратюк Яна Ігорівна;
Вул. Сергія Данченка, 12 А, кв. 24, м. Київ, 04078

(750)
Адреса для листування

Кондратюк Яна Ігорівна;
Вул. Сергія Данченка, 12 А, кв. 24, м. Київ, 04078 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; влаштовування і проведення виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; демонстрування товарів; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів, в тому числі: алкогольних напоїв, друкованих видань, журналів; послуги з імпорту-експорту різноманітних товарів, в тому числі: алкогольних напоїв, друкованих видань, журналів; інвойсування; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); послуги з порівнювання цін; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітних товарів, в тому числі: алкогольних напоїв, друкованих видань, журналів (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям оглядати, замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, яке дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти ці послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажам для інших; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги щодо оптового продажу алкогольних напоїв, друкованих видань, журналів; послуги щодо роздрібного продажу алкогольних напоїв, друкованих видань, журналів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу. 

Інші торговельні марки цього власника