Свідоцтво на торговельну марку № 347389 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 347389 (заявка m202210419): beetroot academy
(111)
Номер свідоцтва
347389
(210)
Номер заявки
m202210419
(151)
Дата реєстрації знака
08.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.09.2032
(220)
Дата подання заявки
02.09.2022
(441)
Дата публікації заявки
23.01.2023
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.05.2024, бюл. № 19/2024
(731)
Заявники

Беетроот Асадемі АБ;
Стокгольм, Голладаргатан 20 1 TR., Швеція (SE)

(732)
Власники

Беетроот Асадемі АБ;
Стокгольм, Голладаргатан 20 1 TR., Швеція (SE)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ривюк Мар'яна Іванівна;
А/с 3105, м. Львів, 79068

(750)
Адреса для листування

Ривюк Мар'яна Іванівна;
А/с 3105, м. Львів, 79068 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, дослідницькі, фотографічні, кінематографічні, аудіовізуальні, оптичні, вимірювальні, сигнальні, аналізувальні і навчальні апарати та інструменти; записані та завантажні медіафайли; комп'ютерне програмне забезпечення; навчальне програмне забезпечення; навчальне комп'ютерне програмне забезпечення; навчальні медіафайли завантажні; мобільні додатки навчальні (програмне забезпечення); навчальні комп'ютерні програми; навчальні програми для планшетів; електронні навчальні матеріали завантажні; апарати для обробляння інформації; аудіовізуальні навчальні апарати; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; файли зображувальні завантажні. 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; академії (освіта); викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; доповнення субтитрів написами, що представляють звуки; досліджування у сфері освіти; екзаменування у навчанні; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування інформацією у сфері розваг; забезпечування інформацією щодо заходів для дозвілля; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; заочні курси; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання з передавання ділових знань та ноу-хау; навчання індивідуальне; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); освітні послуги, що надаються асистентами для людей з особливими потребами; освітні послуги, що надаються школами; послуги з проведення атестації у сфері освіти, а саме забезпечування навчання та екзаменування у навчанні; послуги інструкторів (навчання); практичне навчання (демонстрування); представляння вистав наживо; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; створювання подкастів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; фотографування; надавання послуг з навчання щодо підприємницької діяльності; влаштовування навчальних курсів та іспитів; організовування та проведення лекцій з метою навчання; організовування та проведення ярмарків на освітні потреби; організовування та проведення зустрічей на освітні потреби; організовування та проведення очних освітніх форумів; організовування та проведення освітніх заходів; організовування та проведення навчальних семінарів; послуги з підвищення кваліфікації; навчальні послуги з комп'ютерної освіти; послуги дистанційного навчання, що надаються онлайн; навчання безперервне; проведення курсів та майстер-класів; інформування та консультування щодо питань з професійної кар'єри (освіта та навчання); консультування щодо навчання працівників; консультування щодо навчання та підвищення кваліфікації; консультаційні послуги, пов'язані з освітою та навчанням керівництва та персоналу; проведення навчальних семінарів для клієнтів; організовування викладацької діяльності (навчання); послуги з навчання персоналу; прокат навчально-методичних матеріалів; освітні консультативні послуги; послуги з проведення курсів щодо підвищення кваліфікації; надавання інформації щодо безперервної освіти через інтернет; забезпечування навчання в режимі онлайн; послуги з проведення курсів щодо навчання в режимі онлайн; освітні послуги, пов'язані з інформаційними технологіями; освітні послуги щодо застосування комп'ютерного програмного забезпечення; освітні послуги з підготовки фахівців у галузі обчислювальної техніки; освітні послуги за допомогою комп'ютерної бази даних або через інтернет чи екстранет у режимі онлайн; послуги з проведення навчальних іспитів та заліків; публікування навчальних матеріалів.