Свідоцтво на торговельну марку № 301734 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301734 (заявка m201913060): pv tec; pvtec air suspension
(111)
Номер свідоцтва
301734
(210)
Номер заявки
m201913060
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.06.2029
(220)
Дата подання заявки
03.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Тузніченко Володимир Петрович;
Вул. Постишева, 27, м. Олександрія, Кіровоградська обл., 28009 (UA)

(732)
Власники

Тузніченко Володимир Петрович;
Вул. Постишева, 27, м. Олександрія, Кіровоградська обл., 28009 (UA)

(740)
Довірена особа

Івченко Олег Андрійович;
А/с 9, вул. Метробудівська, 14/12, м. Київ, 03065

(750)
Адреса для листування

Івченко Олег Андрійович;
Вул. Метробудівська, 14/12, а/с 9, м. Київ, 03065 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.12:

Амортизатори для автомобілів; амортизатори підвісок для транспортних засобів; елементи пневматичних підвісок для автомобілів; пневматичні підвіски для автомабілів; пневмо-подушки підвіски для автомобілів; повітряні насоси (приладдя для транспортних засобів); ходові частини транспортних засобів 

Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів, що заявлені в переліку 12 класу; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; керування діяльністю вільнонайманих працівників; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів, що заявлені в переліку 12 класу і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів, що заявлені в переліку 12 класу і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів, що заявлені в переліку 12 класу і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; підбирання персоналу; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів, що заявлені в переліку 12 класу та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо оптового продажу товарів, що заявлені в переліку 12 класу; послуги щодо роздрібного продажу товарів, що заявлені в переліку 12 класу; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів, що заявлені в переліку 12 класу на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів, що заявлені в переліку 12 класу і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів, що заявлені в переліку 12 класу через телемагазини; телевізійне рекламування; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін