Свідоцтво на знак № 226647 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 226647 (заявка m201516348): paprika
(111)
Номер свідоцтва
226647
(210)
Номер заявки
m201516348
(151)
Дата реєстрації знака
25.05.2017
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
22.09.2025
(220)
Дата подання заявки
22.09.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.05.2017, бюл. № 10/2017
(731)
Заявники

Семенок Олексій Олексійович;
Вул. Ревуцького, 4, кв. 51, м. Київ, 02068 (UA)

(732)
Власники

Семенок Олексій Олексійович;
Вул. Ревуцького, 4, кв. 51, м. Київ, 02068 (UA)

(740)
Довірена особа

Рудий Тарас Григорович (№ 389);
А/с 31, м. Київ, 04136

(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; відновлювання комп'ютерних даних; дистанційне резервне копіювання даних; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних систем; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; технологічне консультування; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 282255 (заявка m201821990): с&c; сc; с&с; сс; chocolate and cacao
*282255 m201821990

Схожі торговельні марки