Свідоцтво на знак № 196201 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 196201 (заявка m201322981): silence soft
(111)
Номер свідоцтва
196201
(210)
Номер заявки
m201322981
(151)
Дата реєстрації знака
10.02.2015
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
11.12.2023
(220)
Дата подання заявки
11.12.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.02.2015, бюл. № 3/2015
(300)
Дані щодо пріоритету

011911724; 19.06.2013; EM

(731)
Заявники

КАЛОР;
112 Шмен дю Мулен Каррон, 69130 Екюллі, Франція (FR)

(732)
Власники

КАЛОР;
112 Шмен дю Мулен Каррон, 69130 Екюллі, Франція (FR)

(740)
Довірена особа

Тузюк Галина Олександрівна;
А/с 32, м. Київ, 03150

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Ляпунов і компанія», Тузюк Галина Олександрівна;
А/с 32, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.8:

Електричні пристрої та приладдя для видаляння волосся 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 6070 (заявка 26790/SU): calor
*6070 26790/SU
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 212991 (заявка m201505009): so curls
*212991 m201505009