Свідоцтво на торговельну марку № 248700 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 248700 (заявка m201803843): me rino
(111)
Номер свідоцтва
248700
(210)
Номер заявки
m201803843
(151)
Дата реєстрації знака
10.10.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.02.2028
(220)
Дата подання заявки
15.02.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.10.2018, бюл. № 19/2018
(731)
Заявники

Нємов Георгій Олександрович;
Вул. Савчука, ###, кв. ###, м. Чернігів, 14013 (UA)

(732)
Власники

Нємов Георгій Олександрович;
Вул. Савчука, ###, кв. ###, м. Чернігів, 14013 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.15:

Струни для музичних інструментів 

Інші торговельні марки цього власника