Свідоцтво на знак № 11913 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 11913 (заявка 97082619): ат; at
(111)
Номер свідоцтва
11913
(210)
Номер заявки
97082619
(151)
Дата реєстрації знака
30.04.1999
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
28.08.2017
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
19.08.2007
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
19.08.2027
(220)
Дата подання заявки
19.08.1997
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
30.04.1999, бюл. № 2/1999
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Акціонерне товариство закритого типу "ХЛАДОПРОМ";
310099, м. Харків, вул. Хабарова, 1 (UA)

(732)
Власники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЛАДОПРОМ»;
Вул. Хабарова, 1, м. Харків, 61099 (UA)

(740)
Довірена особа

Адаменко Олена Олександрівна;
А/с 10131, м. Харків, 61002

(750)
Адреса для листування

Адаменко Олена Олександрівна;
А/с 10131, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Морозиво 

Кл.35:

Вивчання ринку; допомога у комерційному або промисловому керуванні; рекламування 

Кл.42:

Реалізація товарів,; що вказані у 30 класі 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки