Свідоцтво на торговельну марку № 304923 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304923 (заявка m201926438): vce
(111)
Номер свідоцтва
304923
(210)
Номер заявки
m201926438
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.09.2029
(220)
Дата подання заявки
17.09.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники

Легкий Олег Вікторович;
Вул. Берінга, 32, м. Дніпро, 49035 (UA)

(732)
Власники

Легкий Олег Вікторович;
Вул. Берінга, 32, м. Дніпро, 49035 (UA)

(750)
Адреса для листування

Магазин «Все для Опель», Легкий О. В.;
Вул. Алтайська, 51, м. Дніпро, 49064 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Демонстрування товарів, а саме автозапчастин; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; представляння товарів, а саме автозапчастин, на засобах інформування з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків автозапчастин 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 250063 (заявка m201704476): vce
*250063 m201704476
Свідоцтво торговельну марку № 291051 (заявка m201906485): vce; v ce; се
*291051 m201906485