Свідоцтво на торговельну марку № 348566 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 348566 (заявка m202209918): разом до перемоги!; опілля цінуй справжнє
(111)
Номер свідоцтва
348566
(210)
Номер заявки
m202209918
(151)
Дата реєстрації знака
05.06.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.08.2032
(220)
Дата подання заявки
23.08.2022
(441)
Дата публікації заявки
13.10.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.06.2024, бюл. № 23/2024
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

бежевий; білий; сірий; блакитний; синій; коричневий; чорний; червоний; оранжевий;

(731)
Заявники

Отовчиць Сергій Леонідович;
Вул. Вільхова, ###, кв. ###, м. Тернопіль, 46003 (UA)

(732)
Власники

Отовчиць Сергій Леонідович;
Вул. Вільхова, ###, кв. ###, м. Тернопіль, 46003 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Шевченко Ігор Анатолійович;
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21050

(750)
Адреса для листування

Вінницька торгово-промислова палата;
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги для направляння до лікарів за спеціалізацією; адміністративні послуги з релокації підприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати послуг систем автоматичної оплати проїзду автомобільними дорогами (ЕТС) для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування інформацією, отриманою з телефонних довідників; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення медичних записів та документів; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг впливу; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з обробки даних (офісні роботи); послуги з обробляння замовлень в режимі онлайн щодо замовляння їжі з ресторанів на винос та з доставкою; послуги з огляду преси; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з проведення досліджень щодо прибутковості бізнесу; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкових декларацій; послуги імпортно-експортних агентств; послуги консультаційні у сфері підприємницької діяльності щодо цифрових трансформацій; послуги лідогенерації; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги посередницькі у сфері підприємницької діяльності щодо підбору фахівців для клієнтів; послуги рекламних агентств; послуги рекламні зі створювання фірмового стилю для інших; послуги секретарів; послуги телефонних комутаторів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу хлібобулочних виробів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; проведення комерційних заходів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат касових апаратів; прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування пряме поштове; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; служби прийому відвідувачів (офісні роботи); сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; сприяння продажам товарів через лідерів громадської думки; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо переліку товарів і рекламної інформації щодо надаваних послуг, яке дозволяє всім зацікавленим особам купувати та замовляти товари і послуги з вебсторінок і вебсайтів в мережі Інтернет; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, товарів, крім їх транспортування, що дозволяє зручно оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих мережах. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 347977 (заявка m202209916)
*347977 m202209916
Свідоцтво торговельну марку № 347978 (заявка m202209917)
*347978 m202209917
Свідоцтво торговельну марку № 319041 (заявка m202011167): біле; опілля; цінуй справжнє; спонсор показу
*319041 m202011167
Свідоцтво торговельну марку № 315831 (заявка m202008515): опілля біле; спонсор показу; opillia
*315831 m202008515
Свідоцтво торговельну марку № 315837 (заявка m202008528): опілля; біле; спонсор показу
*315837 m202008528
Свідоцтво торговельну марку № 315839 (заявка m202008531): опілля; спонсор показу; біле; цінуй справжнє!; opillia
*315839 m202008531
Свідоцтво торговельну марку № 315834 (заявка m202008520): у найщасливіші моменти-ми цінуємо справжнє життя! цінуй справжнє!
*315834 m202008520
Свідоцтво торговельну марку № 315832 (заявка m202008516): opillia; опілля; біле; спонсор показу; цінуй справжнє!
*315832 m202008516
Свідоцтво торговельну марку № 315838 (заявка m202008530): спонсор показу; опілля; opillia; опілля; біле
*315838 m202008530
Свідоцтво торговельну марку № 315844 (заявка m202008551): відданість мрії-дарує необмежені модливості! цінуй справжнє!; можливості
*315844 m202008551
Свідоцтво торговельну марку № 315840 (заявка m202008540): опілля; біле; спонсор показу; opillia
*315840 m202008540
Свідоцтво торговельну марку № 313149 (заявка m202008533): для великих справ, такі важливі моменти підтримки, які дарують справжнє життя!
*313149 m202008533
Свідоцтво торговельну марку № 315843 (заявка m202008550): опілля; біле; спонсор показу; цінуй справжнє!; opillia
*315843 m202008550
Свідоцтво торговельну марку № 315841 (заявка m202008544): opillia; опілля; біле; спонсор показу
*315841 m202008544
Свідоцтво торговельну марку № 275148 (заявка m201719326): опілля; opillia
*275148 m201719326
Свідоцтво торговельну марку № 264192 (заявка m201724872): опілля
*264192 m201724872
Свідоцтво торговельну марку № 280283 (заявка m201813992): коли ти насолоджуєшся своєю справою, ти робиш її найкраще, ти створюєш початок майбутніх звершень, будь корифеєм своєї справи; корифей
*280283 m201813992
Свідоцтво торговельну марку № 266029 (заявка m201719318): opillia; опілля; справжнє живе
*266029 m201719318
Свідоцтво торговельну марку № 279741 (заявка m201818628)
*279741 m201818628
Свідоцтво торговельну марку № 261936 (заявка m201715395): кропітка праця, відданість мрії дарує необмежені можливості і так по-справжньому зберігає традиції. цінуємо справжнє життя
*261936 m201715395
Свідоцтво торговельну марку № 264195 (заявка m201724875): опілля
*264195 m201724875
Свідоцтво торговельну марку № 283093 (заявка m201823176)
*283093 m201823176
Свідоцтво торговельну марку № 264194 (заявка m201724874): опілля
*264194 m201724874
Свідоцтво торговельну марку № 261934 (заявка m201715388): opillia; опілля
*261934 m201715388
Свідоцтво торговельну марку № 283094 (заявка m201823177)
*283094 m201823177
Свідоцтво торговельну марку № 283095 (заявка m201823179): опілля; цінуй справжнє!; я тебе люблю дідусю; opillia
*283095 m201823179
Свідоцтво торговельну марку № 264196 (заявка m201724876): кожна нова сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості, а нові враження завжди даруватимуть радості, і у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя.; опілля-цінуй справжнє.
*264196 m201724876
Свідоцтво торговельну марку № 261932 (заявка m201715383): opillia; опілля; справжнє живе
*261932 m201715383
Свідоцтво торговельну марку № 285259 (заявка m201828412): опілля
*285259 m201828412
Свідоцтво торговельну марку № 279742 (заявка m201818631): я тебе люблю дідусю; опілля
*279742 m201818631
Свідоцтво торговельну марку № 264198 (заявка m201724878): опілля
*264198 m201724878
Свідоцтво торговельну марку № 285256 (заявка m201828396): опілля
*285256 m201828396
Свідоцтво торговельну марку № 266030 (заявка m201719334): кропітка праця, відданість мрії дарує необмежені можливості. цінуємо справжнє. життя.
*266030 m201719334
Свідоцтво торговельну марку № 261933 (заявка m201715384): справжнє живе; опілля; opillia
*261933 m201715384
Свідоцтво торговельну марку № 283092 (заявка m201823172)
*283092 m201823172
Свідоцтво торговельну марку № 285123 (заявка m201826698): опілля; альбом; opillia
*285123 m201826698
Свідоцтво торговельну марку № 264193 (заявка m201724873)
*264193 m201724873
Свідоцтво торговельну марку № 275149 (заявка m201719341): опілля; справжнє живе; opillia
*275149 m201719341
Свідоцтво торговельну марку № 281050 (заявка m201813782): коли ти насолоджуєшся своєю справою, ти робиш її найкраще, ти створюєш початок майбутніх звершень, будь корифеєм своєї справи; корифей
*281050 m201813782
Свідоцтво торговельну марку № 280560 (заявка m201818633): опілля; цінуй справжнє!; я тебе люблю дідусю; opillia
*280560 m201818633
Свідоцтво торговельну марку № 264199 (заявка m201724879): кожна наступна сторінка нашого з вами життя відкриває нам необмежені можливості і у найщасливіші моменти ми цінуємо справжній смак життя.; опілля-цінуй справжнє.
*264199 m201724879
Свідоцтво торговельну марку № 285261 (заявка m201828417): опілля; в передчутті нових вражень та казкових відкриттів, усе навколо наповнюється смаком свята; і у найщасливіші моменти ми даруємо близьким-справжній смак свята; подаруй справжнє свято; opillia
*285261 m201828417
Свідоцтво торговельну марку № 264197 (заявка m201724877)
*264197 m201724877