Заявка на знак № m202018883 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202018883: esportsbattle academy; e sports battle academy
(210)
Номер заявки
m202018883
(220)
Дата подання заявки
11.09.2020
(441)
Дата публікації заявки
23.09.2020
(731)
Заявники

Земляний Юрій Володимирович (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; 3D-окуляри; аудіовізуальні твори записані або завантажні; аудіо- і відеопродукція записана або завантажна; аудіоінтерфейси; аудіокниги; аудіо- і відеозаписи спортивних турнірів, змагань, чемпіонатів на магнітних і оптичних носіях інформації; відеокасети; відеоконтент записаний або завантажний; відеоогляди, відеосюжети записані або завантажні; відеоролики завантажні або записані; відеофайли завантажні; відеопроєктори; гарнітури віртуальної реальності; гарнітури для телефонів; голограми; графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; диски магнітні і оптичні записані; DVD та інші цифрові носії інформації записані; діапозитиви [фотографія]; екранні заставки - скринсейвери для комп'ютерів записані або завантажні; електронні видання завантажні; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; електронні інтерактивні дошки; електронні оповіщальні дошки; електронні публікації завантажні; електронні спортивні дані завантажні; електронні ярлики для товарів; емотікони для мобільних телефонів завантажні; завантажні програмні додатки для мобільних телефонів, смартфонів, портативних пристроїв; завантажні файли з контентом для перегляду на телевізорі або портативних пристроях; звукозаписувальні диски; звукозаписувальні носії; ігрове програмне забезпечення для використання разом із ігровими приставками; ігрові програми завантажні або записані для електронних пристроїв; інтернет-видання завантажні; інтерфейси для комп'ютерів; карти пам'яті для відеоігрових автоматів; картки з інтегрованими мікросхемами [смарт-картки]; касети з відеоіграми; книги електронні завантажні; компакт-диски [аудіодиски, відеодиски]; компакт-диски [зчитна пам'ять]; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні; магніти декоративні; магнітні носії інформації; мультиплікаційні фільми; оптичні носії інформації; перемикальні щити; плівки експоновані; рингтони для мобільних телефонів завантажні; тоталізатори; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; флеш-накопичувачі USB; фотографії завантажні; фото і відеозаписи спортивних турнірів, змагань, чемпіонатів завантажні 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудіо-, відео- і фоторекламування; банерне рекламування в мережі Інтернет; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; знімання відеороликів на комерційні або рекламні потреби; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю спортсменів; керування справами у спорті [менеджмент спортивний]; комерційна інформація і консультації для вболівальників [центри підтримки вболівальників]; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення інформації на вебсайтах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, опитувань, конкурсів, шоу і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення спортивних турнірів, чемпіонатів, зустрічей, поєдинків, матчів, змагань на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення піар-заходів, в тому числі прес-турів і прес-конференцій; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; підбирання персоналу; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з імпорту-експорту різноманітних товарів, в тому числі: фото і відеозаписів спортивних турнірів, змагань, чемпіонатів, поєдинків, зустрічей, матчів, аудіо- і відеопродукції, комп'ютерних програм; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з рекламно-інформаційної підтримки різноманітних спортивних турнірів, змагань, чемпіонатів; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги імпортно-експортних агентств; послуги рекламних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного продажу завантажних аудіовізуальних творів у цифровому форматі в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних спортивних даних у цифровому форматі в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних відео і фото зйомок спортивних турнірів, змагань, чемпіонатів, поєдинків, зустрічей, матчів у режимі онлайн; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітних товарів,; в тому числі: фото і відеозаписів спортивних турнірів,; змагань,; чемпіонатів,; поєдинків,; зустрічей,; матчів,; аудіо- і відеопродукції,; комп'ютерних програм (крім їх транспортування),; яке дає змогу усім зацікавленим особам зручно купувати цю продукцію в місцях спеціалізованого продажу,; інтернет-магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; сприяння продажам квитків на спортивні турніри, матчі, чемпіонати, змагання, зустрічі, поєдинки, в тому числі в режимі он-лайн; створювання рекламних фільмів, роликів, презентацій; створювання відеоконтенту, відеооглядів, відеосюжетів та передач на комерційні або рекламні потреби; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; відеознімання; відеознімання і фотографування різноманітних спортивних подій, в тому числі: турнірів, матчів, чемпіонатів, змагань, зустрічей, поєдинків; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування інформацією у сфері спорту; забезпечування інформацією щодо відпочинку та розваг; забезпечування інформацією щодо проведення спортивних чемпіонатів, змагань, зустрічей, матчів, поєдинків, турнірів; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування рейтингами від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування спортивним устаткованням; забезпечування устаткованням для відпочинку; замовляння квитків на видовища, спортивні заходи, змагання, матчі, турніри, поєдинки, чемпіонати, зустрічі; звукорежисерські послуги для заходів; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; кінопокази; кінопрокат; мікрофільмування; монтування відеострічок; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування видовищ [послуги імпресаріо]; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів [спортивних, ігрових або розважальних]; організовування лотерей; організовування розважальних костюмованих заходів; організовування, проведення і відеозапис спортивних чемпіонатів, змагань, матчів, зустрічей, поєдинків, турнірів; організовування і проведення брифінгів для преси, круглих столів, прес-конференцій, інтерв'ю, зустрічей з спортсменами і тренерами; планування вечірок [розваги]; послуги артистів з розважання; послуги журналістів, в тому числі написання текстових оглядів, інтерв'ю та опису подій; послуги з відеомонтування для заходів; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з оцінювання рівня фізичної підготовленості на навчальні потреби; послуги з телекоментування, радіокоментування і коментування в мережі Інтернет різноманітних спортивних подій; послуги з усного перекладу; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги світлотехніків з освітлювання для заходів; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; послуги фоторепортерів; послуги щодо азартних ігор; практичне навчання [демонстрування]; проведення екскурсійних турів; прокат аудіоапаратури; прокат видовищних декорацій; прокат відеокамер; прокат відеострічок; прокат звукозаписувачів; прокат ігрового обладнання; прокат кіноапаратури; прокат кінофільмів; прокат навчальних симуляторів; прокат спортивних майданчиків; прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів; прокат тенісних кортів; прокат устатковання для стадіонів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування [поради щодо освіти або навчання]; публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні і спортивні; редакційно-видавничі послуги; режисерування фільмів, крім рекламних фільмів; розважальні послуги; створювання видовищ; створювання відеоконтенту, відеооглядів, відеосюжетів та передач, крім рекламних; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; телевізійні передачі розважальні і спортивні; фізичне виховування; фотографування; фотозвіти і фоторепортажі [послуги фоторепортерів]; хронометраж спортивних подій 

Інші торговельні марки цього власника