Свідоцтво на торговельну марку № 79839 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 79839 (заявка m200602488): brilliant; ariel; automat
(111)
Номер свідоцтва
79839
(210)
Номер заявки
m200602488
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
23.02.2016
(151)
Дата реєстрації знака
25.07.2007
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.02.2016
(220)
Дата подання заявки
22.02.2006
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.07.2007, бюл. № 11/2007
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; зелений; червоний; пурпуровий; блакитний;

(731)
Заявники

Дзе Проктер енд Гембл Компані;
Уан Проктер енд Гембл Плаза, Цинциннаті, Огайо, США (US)

(732)
Власники

Дзе Проктер енд Гембл Компані;
Уан Проктер енд Гембл Плаза, Цинциннаті, Огайо, США (US)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Смертюк Андрій Володимирович;
А/с 3, м. Київ, 37, 03037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.3:

Мийні та вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мила. 

Інші торговельні марки цього власника