Свідоцтво на торговельну марку № 81635 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 81635 (заявка m200609348): lisenok
(111)
Номер свідоцтва
81635
(210)
Номер заявки
m200609348
(151)
Дата реєстрації знака
27.08.2007
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
15.06.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.06.2016
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
26.06.2026
(220)
Дата подання заявки
26.06.2006
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.08.2007, бюл. № 13/2007
(731)
Заявники

Касім Юрій Олександрович;
Вул. ### Серпня, ###, м. Болград, Одеська обл., 68702 (UA)

(732)
Власники

Касім Юрій Олександрович;
Вул. ### Серпня, ###, м. Болград, Одеська обл., 68702 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Боровик Петро Антонович;
А/с 76, м. Київ, 11, 01011

(750)
Адреса для листування

Боровик П. А.;
А/с 76, м. Київ, 11, 01011 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; всі товари, що включені до 5 класу. 

Кл.25:

Одяг, взуття, наголовні убори; всі товари, що включені до 25 класу. 

Кл.28:

Ігри та іграшки; гімнастичні та спортивні товари, що не належать до інших класів; ялинкові прикраси. 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: сприяння продажеві товарів 5, 25, 28 класів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, товарів 5, 25, 28 класів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари. 

Кл.40:

Шиття одягу та обробляння матеріалів, що використовуються для одягу та іграшок. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 304366 (заявка m201904992): кузя
*304366 m201904992

Схожі торговельні марки