Свідоцтво на торговельну марку № 295279 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295279 (заявка m201830254): обратная связь
(111)
Номер свідоцтва
295279
(210)
Номер заявки
m201830254
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.12.2028
(220)
Дата подання заявки
21.12.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Матрій Андрій Кліментійович;
Вул. Рубана, 17, кв. 51, м. Запоріжжя, 69124 (UA)

(732)
Власники

Матрій Андрій Кліментійович;
Вул. Рубана, 17, кв. 51, м. Запоріжжя, 69124 (UA)

(750)
Адреса для листування

Матрій Андрій Кліментійович;
Вул. Рубана, 17, кв. 51, м. Запоріжжя, 69124 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів 1,; 2,; 3,; 4,; 5,; 6,; 7,; 8,; 9,; 10,; 11,; 12,; 13,; 14,; 15,; 16,; 17,; 18,; 19,; 20,; 21,; 22,; 23,; 24,; 25,; 26,; 27,; 28,; 29,; 30,; 31,; 32,; 33,; 34 класів (крім їх транспортування) та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг 35,; 36,; 37,; 38,; 39,; 40,; 41,; 42,; 43,; 44,; 45 класів, що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі,; в інтернет-магазинах або в мережах фірмових магазинів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; послуги агентств комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж, в тому числі влаштовування і проведення зворотних аукціонів; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; репродукування документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомлень (канцелярські роботи); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; складання звітів про стан рахунків; розповсюджування зразків; послуги імпортно-експортних агентств; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами у спорті (менеджмент спортивний); комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; комплектування штату працівників; фахове консультування щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; маркетинг; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги з огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; влаштовування показів мод на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги з фотокопіювання; пошук спонсорів; служби працевлаштовування, в тому числі такі, що займаються підбором лікарського та медичного персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; наймання (орендування) місця на рекламу, в тому числі на зовнішню рекламу; наймання (прокат) рекламного часу на засобах інформування; послуги рекламних агентств; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів, в тому числі: листівок, брошур, друкованих матеріалів; готування рекламних смуг; створювання рекламних фільмів; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажам (посередництво) для інших; телевізійне рекламування; телемаркетинг; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; ділове аналізування бізнес-процесів для інших; маркетингове аналізування щодо споживчого попиту; наймання (орендування) місця для розміщування реклами про зайнятість в мережі Інтернет; наймання (орендування) місця на рекламу в інтернеті; наймання (орендування) місця на рекламу в режимі он-лайн; дорадчі послуги щодо стратегічного планування підприємницької діяльності; економічне прогнозування підприємницької діяльності для інших; дорадчі послуги у сфері реклами; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; укладання комерційних контрактів на рекламу і просування товарів для третіх осіб; рекламування через мережу Інтернет; досліджування ринкове у сфері реклами; досліджування кон'юнктури ринку (попиту і пропозиції на товари і послуги); досліджування щодо підприємницької діяльності; розміщування комерційних оголошень через каталоги в режимі он-лайн; збирання статистичних даних для підготовки кадастру за допомогою комп'ютера; бухгалтерські послуги, що надаються за допомогою комп'ютера; консультування щодо розміщування реклами у пресі; консультування щодо маркетингу; консультування щодо вивчання ринку; ділове консультування з ризик-менеджменту; маркетинг товарний; мерчендайзинг; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних щодо кон'юнктури ринку; влаштовування і проведення рекламних та маркетингових заходів; влаштовування, керування і перевіряння програм клієнтської лояльності, включаючи знижки та винагороди; влаштовування і контролювання рекламних заохочувальних програм для сприяння продажам; влаштовування, проведення і контролювання програм щодо збереження клієнтів (комерційна допомога) і стимулювання покупців; ділове оцінювання комерційної діяльності; ділове оцінювання потреб в персоналі; ділове оцінювання статистичних даних з досліджування ринку; послуги з поглинання та злиття комерційних підприємств (комерційна допомога); збирання статистичних даних щодо комерційної діяльності; складання маркетингових звітів; складання звітів щодо комерційної діяльності для інших; складання звітів щодо кон'юнктури ринку; інформування щодо маркетингу; інформування щодо підбору персоналу; інформування щодо кон'юнктури ринку товарів та послуг; інформування щодо адрес і телефонів комерційних фірм; надавання статистичної інформації щодо зайнятості населення; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; влаштовування рекламних презентацій компаній через мережу Інтернет та інші засоби масової інформації; проведення віртуальних аукціонних продажів в режимі он-лайн; вивчання ринку за допомогою проведення інтерв'ю; проведення маркетингових досліджень; проведення опитувань щодо вивчання ринкової кон'юнктури; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів медичного призначення; просування товарів для третіх осіб; просування товарів і послуг для третіх осіб через інтернет; прямий маркетинг; публікування рекламних текстів в електронній формі; публікування рекламних текстів в режимі он-лайн; розробляння маркетингових стратегій для третіх осіб; розробляння програм лояльності та програм стимулювання клієнтів (комерційна допомога); розповсюджування рекламних матеріалів через інтернет; розповсюджування рекламних матеріалів через мережу електронних комунікацій в режимі он-лайн; розсилання рекламних матеріалів, матеріалів щодо маркетингу; рекламування веб-сайтів у сфері бізнесу; рекламування, що містить запрошення на роботу; збирання інформації щодо досліджування ринку; збирання комерційних статистичних даних та комерційної інформації; подієвий маркетинг; поради щодо налагоджування і керування справами стосовно франчайзингу; комерційні поради щодо методики і техніки продажу; спільне рекламування; спільне рекламування та маркетинг щодо послуг з прибирання житлових і комерційних приміщень; консультування щодо складання податкових декларацій; складання списків для розсилання рекламних матеріалів (канцелярські роботи); рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; маркетингові послуги щодо тестування бренду; комерційне консультування щодо маркетингу; послуги з працевлаштовування позаштатних працівників; аукціонний продаж в режимі он-лайн; рекламний маркетинг; інформування щодо рекламування; досліджування у сфері рекламування; консультування щодо керування справами в готелях; консультування щодо пошуку спонсорів; консультування щодо керування справами телефонних інформаційно-довідкових служб; послуги з ділового адміністрування щодо паркування; послуги з обробляння даних (канцелярські роботи); послуги з позиціонування бренду; послуги з надавання інформації і порад у сфері електронної торгівлі товарами та послугами; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності через мережу Інтернет; послуги з розробляння стратегії розвитку бренду; послуги з розміщування реклами в пресі; послуги з маркетингу в режимі он-лайн; послуги з рекламування, стимулювання збуту та маркетингу щодо транспортних засобів; послуги зі збирання статистичних даних щодо кон'юнктури ринку; послуги з формування стратегії та ідеї бренду; послуги зі складання списків для прямого поштового рекламування; послуги щодо стимулювання збуту; послуги зі стимулювання експорту (комерційна допомога); послуги з керування справами в рамках франчайзингу; рекламування косметичних товарів, одягу і аксесуарів до них через інтернет-магазини роздрібної торгівлі; комерційне консультування щодо укладання договорів франшизи для третіх сторін 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 242343 (заявка m201623266): зворотній зв'язок; звязок
*242343 m201623266
Свідоцтво торговельну марку № 244623 (заявка m201628049): фб; фоб
*244623 m201628049
Свідоцтво торговельну марку № 241741 (заявка m201623251): z
*241741 m201623251
Свідоцтво торговельну марку № 209380 (заявка m201413555): feedback
*209380 m201413555

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 237250 (заявка m201718460): yes sms; yessms; сервис обратной связи
*237250 m201718460
Свідоцтво торговельну марку № 116296 (заявка m200811682): мир обратной связи
*116296 m200811682