Свідоцтво на торговельну марку № 217531 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 217531 (заявка m201508156): atomic simao
(111)
Номер свідоцтва
217531
(210)
Номер заявки
m201508156
(151)
Дата реєстрації знака
10.10.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.06.2025
(220)
Дата подання заявки
04.06.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.10.2016, бюл. № 19/2016
(731)
Заявники

Вальчук Георгій Борисович;
Вул. Керченська, ###, кв. ###, м. Київ, 03186 (UA)

(732)
Власники

Вальчук Георгій Борисович;
Вул. Керченська, ###, кв. ###, м. Київ, 03186 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Боровик та Партнери», Боровик П. А.;
А/с 32, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Аудіовізуальні навчальні засоби; відеокасети; дискети; диски магнітні; електронні видання завантажні; звукозаписові диски, грамплатівки; звукозаписові носії; звукозаписові плівки; зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); компакт-диски (зчитна пам'ять); магнітні носії інформації; магнітні стрічки; магнітні стрічки для відеозаписування; музичні автомати передоплатні; мультфільми (мальовані); оптичні диски; оптичні носії інформації; рингтони для мобільних телефонів завантажні; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; флеш-накопичувачі USB 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; керування діяльністю артистів-виконавців; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги з комерційного посередництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших 

Кл.41:

Відеознімання; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн; замовляння квитків на видовища; інформування щодо відпочинку; інформування щодо розваг; кінопокази; кіностудії; мікрофільмування; монтування відеострічок; мюзик-холи; навчання індивідуальне; надавання музейних послуг (презентації, виставки); надавання послуг караоке; написання текстів, крім рекламних; нічні клуби; організовування балів; організовування видовищ (послуги імпресаріо); організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); планування вечірок (розваги); послуги артистів з розважання; послуги диск-жокеїв; послуги дискотек; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги клубів (розважальні або освітні); послуги оркестрів; послуги студій записування; послуги сценаристів; послуги щодо музичного композиціювання; практичне навчання (демонстрування); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; розважальні послуги; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; телевізійні передачі розважальні