Свідоцтво на торговельну марку № 299518 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299518 (заявка m201917786): citybus; city bus
(111)
Номер свідоцтва
299518
(210)
Номер заявки
m201917786
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
08.07.2029
(220)
Дата подання заявки
08.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

Дудік Олександр Анатолійович;
Вул. Шота Руставелі, 13 В, кв. 28, м. Луцьк, Волинська обл., 43017 (UA)

(732)
Власники

Дудік Олександр Анатолійович;
Вул. Шота Руставелі, 13 В, кв. 28, м. Луцьк, Волинська обл., 43017 (UA)

(750)
Адреса для листування

Дудік Олександр Анатолійович;
Вул. Шота Руставелі, 13 В, кв. 28, м. Луцьк, Волинська обл., 43017 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Електронні видання завантажні; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні