Свідоцтво на торговельну марку № 125686 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 125686 (заявка m200907693): kievapartment; kiev apartment
(111)
Номер свідоцтва
125686
(210)
Номер заявки
m200907693
(151)
Дата реєстрації знака
12.07.2010
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
12.03.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.06.2019
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
26.06.2029
(220)
Дата подання заявки
26.06.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.07.2010, бюл. № 13/2010
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; блакитний; синій;

(731)
Заявники

Омельченко Микола Миколайович;
Вул. Дмитрівська, ###, кв. ###, м. Київ, 01135 (UA)

(732)
Власники

Омельченко Микола Миколайович;
Вул. Дмитрівська, ###, кв. ###, м. Київ, 01135 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Сервіс Онлайн»;
А/с 147, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; банківські операції; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; агентства вертання боргів; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; створювання взаємних фондів; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; збирання коштів до добродійного фонду; доброчинство фінансове; експертування податкове; наймання (орендування) житла (квартир); житлове керування; житлові контори; страхування життя; посередництво у забезпечуванні житлом; зберігання цінностей; збирання наймової плати; збирання пожертв; страхування здоров'я; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); електронне переказування коштів; оцінювання коштовностей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; купування на виплат (в кредит); лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); наймання на виплат (в кредит); оцінювання нерухомого майна; посередництво у найманні нерухомого майна; страхування від нещасних випадків; оцінювання предметів нумізматики; послуги щодо опікунства; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); ощадні банки; послуги пенсійних кас; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; страхування від пожеж; надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; зберігання у сейфах; страхове посередництво; страхування; послуги фахівців із страхування; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 125687 (заявка m200907694): car wash
*125687 m200907694

Схожі торговельні марки