Свідоцтво на торговельну марку № 299497 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299497 (заявка m201916987): shirts
(111)
Номер свідоцтва
299497
(210)
Номер заявки
m201916987
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.07.2029
(220)
Дата подання заявки
04.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; чорний; білий;

(731)
Заявники

Томілова Анна Тарасівна;
Вул. Коновальця, 14, кв. 5, м. Львів, 79013 (UA)

(732)
Власники

Томілова Анна Тарасівна;
Вул. Коновальця, 14, кв. 5, м. Львів, 79013 (UA)

(740)
Довірена особа

Кондратюк Яна Ігорівна (№ 503);
Вул. Сергія Данченка, 12 А, кв. 24, м. Київ, 04078

(750)
Адреса для листування

Кондратюк Яна Ігорівна;
Вул. Сергія Данченка, 12 А, кв. 24, м. Київ, 04078 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 269401 (заявка m201911598): shirts
*269401 m201911598

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 260894 (заявка m201821374): frantini shirts
*260894 m201821374
Свідоцтво торговельну марку № 231583 (заявка m201605143): coom; essential t-shirts; соом
*231583 m201605143
Свідоцтво торговельну марку № 82551 (заявка m200604601): three points; best shirts
*82551 m200604601
Tree-Shirt
Свідоцтво торговельну марку № 160372 (заявка m201115299): u-shirt
*160372 m201115299
Свідоцтво торговельну марку № 115509 (заявка m200807173): legend; shirt industry
*115509 m200807173
Свідоцтво торговельну марку № 64484 (заявка 20041112119): luga; shirt industry
*64484 20041112119
Свідоцтво торговельну марку № 40509 (заявка 2002031778): p.p.; pp; classic; more than a shirt; р.р.; рр
*40509 2002031778