Свідоцтво на торговельну марку № 304722 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304722 (заявка m201807208): газовая точка; gt; tg; c; с
(111)
Номер свідоцтва
304722
(210)
Номер заявки
m201807208
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.03.2028
(220)
Дата подання заявки
26.03.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний; білий;

(731)
Заявники

Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью «Дігітронік» (Общество с ограниченной ответственностью «Дигитроник»);
Ул. Большая Грузінская, д. 30 А, стр. 1, помєщєніє 217, г. Москва, Російська Федерація (ул. Большая Грузинская, д. 30 А, стр. 1, помещение 217, г. Москва, Российская Федерация) (RU)

(732)
Власники

Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью «Дігітронік» (Общество с ограниченной ответственностью «Дигитроник»);
Ул. Большая Грузінская, д. 30 А, стр. 1, помєщєніє 217, г. Москва, Російська Федерація (ул. Большая Грузинская, д. 30 А, стр. 1, помещение 217, г. Москва, Российская Федерация) (RU)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «ІННОТЕК-К»;
А/с 23, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Сприяння продажам для інших, а саме запасних частин для автомобілів 

Кл.37:

Технічне обслуговування транспортних засобів; ремонтування і технічне обслуговування автомобілів; обслуговування на станціях транспортних засобів (заправляння пальним і технічне обслуговування)