Свідоцтво на торговельну марку № 106493 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 106493 (заявка m200709119): говорить самбір!; вас вітає радіоредакція "поступ"
(111)
Номер свідоцтва
106493
(210)
Номер заявки
m200709119
(151)
Дата реєстрації знака
12.05.2009
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
23.06.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.06.2017
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
06.06.2027
(220)
Дата подання заявки
06.06.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.05.2009, бюл. № 9/2009
(731)
Заявники

Редакція Самбірського радіомовлення «ПОСТУП»;
Вул. Мазепи, 8/47, м. Самбір, Львівська обл., 81400 (UA)

(732)
Власники

Редакція Самбірського радіомовлення «ПОСТУП»;
Вул. Мазепи, 8/47, м. Самбір, Львівська обл., 81400 (UA)

(740)
Довірена особа

Ривюк Марія Михайлівна;
Ривюк М.М., вул. Гетьмана Мазепи, 9-б, кв. 63, м. Львів, 79068

(750)
Адреса для листування

Радіоредакція «Поступ»;
Вул. Мазепи, 8/47, м. Самбір, Львівська обл., 81400 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Радіомовлення; радіозв'язок