Свідоцтво на торговельну марку № 301807 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301807 (заявка m201915583): ceft
(111)
Номер свідоцтва
301807
(210)
Номер заявки
m201915583
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.06.2029
(220)
Дата подання заявки
26.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Ходак Мирослав Мирославович;
Вул. Хоткевича, 4, с. Чукалівка, Тисменицький р-н, Івано-Франківська обл., 77458 (UA)

(732)
Власники

Ходак Мирослав Мирославович;
Вул. Хоткевича, 4, с. Чукалівка, Тисменицький р-н, Івано-Франківська обл., 77458 (UA)

(740)
Довірена особа

Віденєєв Олександр Іполітович;
Вул. Лемківська, 8, кв. 10, м. Львів, 79018

(750)
Адреса для листування

Віденєєв Олександр Іполітович;
Вул. Академіка Сахарова, 42, оф. 522, м. Львів, 79013 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; маркетинг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги щодо комерційного посередництва; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 194261 (заявка m201319055): гарне вікно; в хаті добро!
*194261 m201319055

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 213399 (заявка m201502810): ceftivet
*213399 m201502810
Свідоцтво торговельну марку № 128142 (заявка m200905662): ceftro; сефтро
*128142 m200905662
CEFTRIN
CEFÉ