Свідоцтво на торговельну марку № 292335 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292335 (заявка m201910384): yeaky
(111)
Номер свідоцтва
292335
(210)
Номер заявки
m201910384
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.05.2029
(220)
Дата подання заявки
02.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «КПГ»;
Просп. Перемоги, 136, кімн. 34, м. Київ, 03115 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «КПГ»;
Просп. Перемоги, 136, кімн. 34, м. Київ, 03115 (UA)

(750)
Адреса для листування

ТОВ «КПГ»;
Просп. Перемоги, 136, кв. 34, м. Київ, 03115 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпорту-експорту різноманітних товарів в тому числі: ксенонових ламп,; ксенонових баластів, світлодіодних ламп,; готових конструкцій для вуличного освітлення,; комплектів ксенонових, світлодіодних ламп для автомобілів та їх окремих складових частин,; освітлювальних приладів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати, замовляти і купувати ці товари в місцях оптової і роздрібної торгівлі, в інтернет-магазинах або за допомогою електронних засобів; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; послуги з порівнювання цін; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажам (посередництво); розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти,; купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів,; в тому числі: ксенонових ламп,; ксенонових баластів, світлодіодних ламп; готових конструкцій для вуличного освітлення,; комплектів ксенонових, світлодіодних ламп для автомобілів та їх окремих складових частин,; освітлювальних приладів (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в роздрібній та оптовій мережі,; в тому числі: автосалонах,; автосервісах та інших магазинах,; а також інформування покупців щодо придбання цих товарів 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 74429 (заявка m200509072): yea - sacc
*74429 m200509072