Свідоцтво на торговельну марку № 24971 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 24971 (заявка 99030780): simona by alpina
(111)
Номер свідоцтва
24971
(210)
Номер заявки
99030780
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
13.03.2009
(151)
Дата реєстрації знака
15.05.2002
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.03.2009
(220)
Дата подання заявки
12.03.1999
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.05.2002, бюл. № 5/2002
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; білий;

(731)
Заявники

Альпіна, товарна обутве д. д., Жірі;
Строярська уліца, 2, 4226 Жірі, Словенія (SI)

(732)
Власники

Альпіна, товарна обутве д. д., Жірі;
Строярська уліца, 2, 4226 Жірі, Словенія (SI)

(740)
Довірена особа

Єременко Юрій Анатолійович;
Фірма "Регіон" ТПП України, вул. В.Житомирська, 33, м. Київ, 01025

(750)
Адреса для листування

Юрій Анатолійович Єременко, Фірма «Регіон» ТПП України;
Вул. В. Житомирська, 33, м. Київ, 25, 01025 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.25:

Взуття 

Кл.35:

Імпорт-експорт