Свідоцтво на торговельну марку № 337315 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 337315 (заявка m202027179): supplier to european territory; work set
(111)
Номер свідоцтва
337315
(210)
Номер заявки
m202027179
(151)
Дата реєстрації знака
13.09.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.12.2030
(220)
Дата подання заявки
21.12.2020
(441)
Дата публікації заявки
05.01.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.09.2023, бюл. № 37/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; чорний;

(731)
Заявники

Орлик Олександр Михайлович;
Вул. 8-го Березня, ###, кв. ###, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88009 (UA)

(732)
Власники

Орлик Олександр Михайлович;
Вул. 8-го Березня, ###, кв. ###, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88009 (UA)

(750)
Адреса для листування

Орлик Олександр Михайлович;
Вул. Володимирська, ###, кв. ###, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88018 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративні послуги з релокації підприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; підбирання персоналу; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з розвідування ринку; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги секретарів; послуги телефонних комутаторів; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; психологічне тестування для відбирання персоналу; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності.