Заявка на знак № m201004719 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m201004719: біжу-фішка бижу-фишка

m201004719

29.03.2010

Терно Олександр Миколайович;
 (UA)

 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування щодо товарів 14, 25, 26 класів; аукціонний продаж товарів 14, 25, 26 класів; вивчання ринку товарів 14, 25, 26 класів; демонстрування товарів 14, 25, 26 класів; ділове інформування щодо товарів 14, 25, 26 класів; ділові довідки щодо товарів 14, 25, 26 класів; досліджування ринкове щодо товарів 14, 25, 26 класів; збирання інформації до комп'ютерних баз даних щодо товарів 14, 25, 26 класів; імпортно-експортні операції щодо товарів 14, 25, 26 класів; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перенаймання приміщень; наймання (орендування) місця на рекламу; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві товарів 14, 25, 26 класів; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги дистриб'юторів, менеджерів у сфері бізнесу та продажу товарів 14, 25, 26 класів; послуги постачання для інших (закуповування асортименту товарів 14, 25, 26 класів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представляння товарів 14, 25, 26 класів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування товарів 14, 25, 26 класів, в тому числі через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків товарів 14, 25, 26 класів; послуги щодо сукупного розміщування в торговельній мережі,; на користь суспільства,; асортименту товарів 14,; 25,; 26 класів та інформації щодо надаваних послуг,; яке дозволяє споживачам зручним чином оглядати та купувати ці товари та замовляти послуги,; в тому числі через мережу інтернет; розповсюджування рекламних матеріалів щодо товарів 14, 25, 26 класів; сприяння продажеві (посередництво) товарів 14, 25, 26 класів, включаючи системи заохочення покупців 

Інші торговельні марки цього власника