Свідоцтво на торговельну марку № 257370 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 257370 (заявка m201710669): медіа школа юлії андріянової; media
(111)
Номер свідоцтва
257370
(210)
Номер заявки
m201710669
(151)
Дата реєстрації знака
25.04.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.05.2027
(220)
Дата подання заявки
16.05.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.04.2019, бюл. № 8/2019
(731)
Заявники

Андріянова Юлія Миколаївна;
Вул. Академіка Янгеля, 20, кв. 47, м. Вінниця, 21007 (UA)

(732)
Власники

Андріянова Юлія Миколаївна;
Вул. Академіка Янгеля, 20, кв. 47, м. Вінниця, 21007 (UA)

(740)
Довірена особа

Шевченко Ігор Анатолійович (№ 439);
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21050

(750)
Адреса для листування

Вінницька торгово-промислова палата;
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Академії (освіта); освітні послуги; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів, колоквіумів, конференцій, концертів, навчальних форумів з особистою присутністю, практичних занять (навчання), семінарів, симпозіумів, флешмобів, майстер-класів, тренінгів, вебінарів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дубльований переклад; екзаменування у навчанні; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою послуг з передавання відеоданих на вимогу; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою послуг з передавання відеоданих на вимогу; замовляння квитків на видовища; заочні курси; ігрові послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; інформування щодо відпочинку; інформування щодо освіти; інформування щодо розваг; кінопокази; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання індивідуальне; надавання музейних послуг (презентації, виставки); написання кіносценаріїв; написання пісень; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування балів; організовування видовищ (послуги імпресаріо); організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування лотерей; організовування показів мод на розважальні потреби; освітні послуги, що надаються школами; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з усного перекладу; послуги інструкторів (навчання); послуги кіностудій; послуги клубів (розважальні або освітні); послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги студій записування; послуги таборів вихідного дня (розважання); послуги фоторепортерів; практичне навчання (демонстрування); представляння вистав наживо; проведення екскурсійних турів; прокат аудіоапаратури; прокат видовищних декорацій; прокат відеокамер; прокат відеомагнітофонів; прокат відеострічок; прокат звукозаписувачів; прокат ігрового обладнання; прокат кіноапаратури; прокат кінофільмів; прокат освітлювальної апаратури для театральних студій або телестудій; прокат радіо- і телевізійних приймачів; прокат творів мистецтва; прокат театральних декорацій; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; розважальні послуги; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; телевізійні передачі розважальні; фотографування