Свідоцтво на торговельну марку № 323009 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323009 (заявка m202016062): фенна носки
(111)
Номер свідоцтва
323009
(210)
Номер заявки
m202016062
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.08.2030
(220)
Дата подання заявки
10.08.2020
(441)
Дата публікації заявки
31.08.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(731)
Заявники

Лін Май;
Вул. Бондарська, ###, кв. ###, м. Київ, 04073 (UA)

(732)
Власники

Лін Май;
Вул. Бондарська, ###, кв. ###, м. Київ, 04073 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Черемних Юлія Вікторівна (№ 388);
Вул. Базарна, 47, м. Одеса, 65011

(750)
Адреса для листування

Одеська регіональна торгово-промислова палата, Черемних Ю. В.;
Вул. Базарна, 47, м. Одеса, 65011 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.25:

Шкарпетки; шкарпетки, що поглинають піт. 

Інші торговельні марки цього власника