Свідоцтво на торговельну марку № 304978 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304978 (заявка m202025043): балкон плюс
(111)
Номер свідоцтва
304978
(210)
Номер заявки
m202025043
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
25.11.2030
(220)
Дата подання заявки
25.11.2020
(441)
Дата публікації заявки
21.01.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники

Соловйов Володимир Федорович;
Вул. Свободи, 2, м. Буринь, Сумська обл., 41700 (UA)

(732)
Власники

Соловйов Володимир Федорович;
Вул. Свободи, 2, м. Буринь, Сумська обл., 41700 (UA)

(740)
Довірена особа

Владимирова Наталія Володимирівна (№ 446);
Вул. Івана Пулюя, 3, кв. 157, м. Київ, 03048

(750)
Адреса для листування

Владимирова Наталія Володимирівна;
Вул. Татарська, 2 Д, кв. 4, м. Київ, 04107 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.37:

Встановлювання дверей і вікон; встановлювання і ремонтування опалювального обладнання; забезпечування інформацією щодо ремонтування; забезпечування інформацією щодо споруджування; консультування щодо споруджування; лакування; малярні роботи внутрішні і зовнішні; мурування кам'яне; мурування цегляне; наглядання за споруджуванням будівель; покрівельні послуги; проведення комунікацій на об'єкти будівництва; прокладання кабелів; споруджування; шпалерні роботи; штукатурні роботи