Свідоцтво на торговельну марку № 182656 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 182656 (заявка m201305869): transport; tr@nsport
(111)
Номер свідоцтва
182656
(210)
Номер заявки
m201305869
(151)
Дата реєстрації знака
25.02.2014
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
02.05.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.04.2023
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
05.04.2033
(220)
Дата подання заявки
05.04.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.02.2014, бюл. № 4/2014
(731)
Заявники

Снігурський Андрій Леонідович;
Вул. Вишняківська, ###, кв. ###, м. Київ, 02140 (UA)

(732)
Власники

Снігурський Андрій Леонідович;
Вул. Вишняківська, ###, кв. ###, м. Київ, 02140 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Боровик Петро Антонович;
А/с 32, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування показів мод на рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; керування справами у спорті (менеджмент спортивний); комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами (послуги з розміщування рекламних матеріалів); маркетинг; машинописні роботи; множення документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетинг; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших. 

Кл.39:

Автобусне перевозіння; автомобільне перевозіння; баржеве перевозіння; буксирування; буксирування пошкоджених транспортних засобів; влаштовування подорожей; влаштовування подорожей морських; водіння транспортних засобів; водне перевозіння; водопостачання; водорозподіляння; доставляння газет; доставляння квітів; доставляння повідомин; доставляння посилок; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замову; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); електророзподіляння; енергорозподіляння; завантажувально-розвантажувальні роботи; залізничне перевозіння; запускання супутників для інших; зберігання (товарів) на складах; зберігання товарів; знімання з мілин суден; інформування про рух транспорту; інформування щодо зберігання (товарів) на складах; інформування щодо перевозіння; керування шлюзами; ламання криги; ліхтерні послуги; логістика транспортна; морське перевозіння; наймання (орендування) місць на автостоянках; наймання (орендування) укритих стоянок для транспортних засобів; наймання (орендування) гаражів; наймання (орендування) складів; наймання (прокат) автобусів; наймання (прокат) автомобілів; наймання (прокат) водолазних дзвонів; наймання (прокат) водолазних костюмів; наймання (прокат) залізничних вагонів; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; наймання (прокат) інвалідних візків; наймання (прокат) коней; наймання (прокат) літальних апаратів; наймання (прокат) морозильних камер; наймання (прокат) перегонових автомобілів; наймання (прокат) рефрижераторів; наймання (прокат) транспортних засобів; наймання (прокат) пасажирських залізничних транспортних засобів; наймання (прокат) холодильників; наймання (прокат) човнів; обгортання товарів; пакування (фасування) товарів; паркування автомобілів; пасажирське перевозіння; перевозіння; перевозіння суднами вантажів; перевозіння вантажними автомобілями; перевозіння возами (візками); перевозіння і звалювання непотребу (сміття); перевозіння коштовностей захищеним (броньованим) транспортом; перевозіння меблів; перевозіння подорожувальників; переносіння вантажу; підіймання затонулих суден; пілотування; повітряне перевозіння; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; поромне перевозіння; посередництво в морському перевозінні; посередництво у перевозінні; посередництво у фрахтуванні; послуги з розливання в пляшки; послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; послуги щодо перевозіння; послуги щодо рятування майна; послуги водно-прогулянкового транспорту; послуги водіїв; послуги кур'єрів (посланців) (доставляння повідомин або товарів); послуги таксі; проводіння суден (лоцманські послуги); річкове перевозіння; розвантажування вантажів; рятувальні операції (перевозіння); рятування на воді; рятування суден; санітарне перевозіння; супроводжування подорожувальників; сховища для човнів; трамвайне перевозіння; трубопровідне переміщування; фізичне зберігання даних чи документів на електронних носіях; франкування пошти; фрахтування (наймання) суден для перевозіння вантажів. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 185599 (заявка m201305868): papa; рара
*185599 m201305868
Свідоцтво торговельну марку № 182657 (заявка m201305870): transport; trucking andrew snegurski portal
*182657 m201305870
Свідоцтво торговельну марку № 37933 (заявка 2001116961): transport; trucking andrew snegurski portal
*37933 2001116961
Свідоцтво торговельну марку № 185856 (заявка m201309878): datatrans
*185856 m201309878
Свідоцтво торговельну марку № 25795 (заявка 2001085170): della
*25795 2001085170
Свідоцтво торговельну марку № 37932 (заявка 2001116960): tr@nsport; transport
*37932 2001116960
Свідоцтво торговельну марку № 38164 (заявка 2002010514): papa; рара
*38164 2002010514

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 348349 (заявка m202212035): logisticom transport company
*348349 m202212035
Свідоцтво торговельну марку № 345143 (заявка m202207491): ам; transport company; llc; am-trans
*345143 m202207491
Свідоцтво торговельну марку № 315366 (заявка m202103877): container transport; mitridat
*315366 m202103877
CTM Clinical Virus Transport Medium
Свідоцтво торговельну марку № 306252 (заявка m201924891): sales transport and services; stascom.com
*306252 m201924891
Свідоцтво торговельну марку № 305514 (заявка m201923321): ktg; kyiv transport gpoup
*305514 m201923321
AQUACTRL Transport
Свідоцтво торговельну марку № 297079 (заявка m201916659): cartel-e; е; transport&logistics center; transport logistics
*297079 m201916659