Свідоцтво на торговельну марку № 348614 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 348614 (заявка m202212355): mapket; mihi; міні маркет; наш міні-маркет
(111)
Номер свідоцтва
348614
(210)
Номер заявки
m202212355
(151)
Дата реєстрації знака
05.06.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.10.2032
(220)
Дата подання заявки
06.10.2022
(441)
Дата публікації заявки
25.01.2023
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.06.2024, бюл. № 23/2024
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; білий;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕХСЕРВІС»;
Пров. Шевченка, ###, м. Березівка, Одеська обл., 67300 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕХСЕРВІС»;
Пров. Шевченка, ###, м. Березівка, Одеська обл., 67300 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; вивчання ринку; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних продовольчих і непродовольчих товарів, продуктів харчування та напоїв, товарів для дому та офісу, господарчих товарів, гігієнічних і косметичних виробів; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю торгівельних закладів, магазинів, мінімаркетів; маркетинг; маркетинг впливу; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, промо-акцій, опитувань, конкурсів і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги з імпорту-експорту різноманітних товарів; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з обробляння замовлень в режимі онлайн щодо замовляння їжі з ресторанів або з гастрономічних відділів торговельних закладів на винос та з доставкою; послуги з порівнювання цін; послуги з проведення досліджень щодо прибутковості бізнесу; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги посередницькі у сфері підприємницької діяльності щодо підбору фахівців для клієнтів; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного продажу хлібобулочних виробів; послуги щодо роздрібного продажу продуктів харчування та напоїв; послуги щодо розробки, проведення і подальшого супроводження програм лояльності для покупців різноманітних товарів; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; проведення комерційних заходів; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; професійне консультування і поради щодо керування роботою торгівельних підприємств, магазинів, мінімаркетів, інтернет-магазинів; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітних продовольчих і непродовольчих товарів, продуктів харчування та напоїв, товарів для дому та офісу, господарчих товарів, гігієнічних і косметичних виробів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в оптових та роздрібних магазинах, мінімаркетів, мережі фірмових магазинів, інтернет-магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах рекламної інформації щодо різноманітних товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти і купувати ці товари та замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, благодійних і розважальних заходів; сприяння продажам товарів через лідерів громадської думки; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 32921 (заявка 2001010367): mihi mapka; міні марка
*32921 2001010367