Свідоцтво на торговельну марку № 94641 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 94641 (заявка m200707719): begoodi; be good i
(111)
Номер свідоцтва
94641
(210)
Номер заявки
m200707719
(151)
Дата реєстрації знака
25.07.2008
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
27.01.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.05.2017
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
15.05.2027
(220)
Дата подання заявки
15.05.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.07.2008, бюл. № 14/2008
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

фіолетовий; білий; чорний;

(731)
Заявники

Ястремська Тетяна Іванівна;
Бульв. Перова, ###, кв. ###, м. Київ, 02125 (UA)

(732)
Власники

Ястремська Тетяна Іванівна;
Бульв. Перова, ###, кв. ###, м. Київ, 02125 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Соловйова Світлана Олександрівна;
Вул. Тимошенка, 11, кв. 107, м. Київ, 04212

(750)
Адреса для листування

Соловйова Світлана Олександрівна;
Вул. Тимошенка, 11, кв. 107, м. Київ, 04212 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; консультування щодо керування справами; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; обробляння текстів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); перенаймання приміщень; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги телефонних відповідачів (для відсутніх абонентів); послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо огляду преси; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших). 

Кл.44:

Акушерська допомога; ароматерапія; будинки відпочинку; ветеринарна допомога; вживляння волосся; виводження з отруєного стану (дезінтоксикування та реабілітування) наркозалежних людей; виготовляння вінків; громадські лазні; диспансери; доглядання газонів; доглядання домашніх тварин; доглядання тварин; доглядання хворих; зуболікування; компонування квітів; клініки; краєвидне садівництво; лазні турецькі; лікарні; лікарні приватні; лікарська (медична) допомога; масаж; наймання (прокат) санітарного устатковання; наймання (прокат) сільськогосподарського знаряддя; нищення бур'янів; нищення сільськогосподарських шкідників; оздоровниці; перукарні; послуги банку крові; послуги окулістів (очників); послуги психологів; послуги щодо запліднювання в штучних умовах; послуги щодо манікюру; пластична хірургія; плодівництво; повітряне і поверхневе розкидання добрив та інших сільськогосподарських хімікатів; поліклініки; притулки; розводіння тварин; розсадники рослин; рослинна хірургія; садівництво; салони краси; санаторії; санітарне обслуговування; татуювання; фармацевтичне консультування; фізіотерапія; хіропрактика. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 245192 (заявка m201728889): beautyset
*245192 m201728889
Свідоцтво торговельну марку № 215351 (заявка m201605108): c.t.c nail systems
*215351 m201605108
Свідоцтво торговельну марку № 220927 (заявка m201613817): de-line
*220927 m201613817
Свідоцтво торговельну марку № 265254 (заявка m201728888): beauty set; beautyset
*265254 m201728888
Свідоцтво торговельну марку № 220926 (заявка m201613816): ізіма
*220926 m201613816
Свідоцтво торговельну марку № 237647 (заявка m201612347): art.i; arti
*237647 m201612347