Свідоцтво на торговельну марку № 73994 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 73994 (заявка m200514602): тріал - спорт
(111)
Номер свідоцтва
73994
(210)
Номер заявки
m200514602
(151)
Дата реєстрації знака
15.03.2007
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
19.10.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.11.2015
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
29.11.2025
(220)
Дата подання заявки
29.11.2005
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.03.2007, бюл. № 3/2007
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАСКАР»;
Вул. Дніпропетровська, 22, м. Київ, 151, 03151 (UA)

(732)
Власники

Гінзбург Владімір Алєксандровіч;
Шоссе Ентузіастов, д. 98, корп. 4, кв. 413, г. Москва, 115531, Російська Федерація (RU)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Сухарєва В.В.;
Вул. Київська, 123, кв. 138, м. Обухів, Київська обл., 08702

(750)
Адреса для листування

Сухарєва В.В.;
Вул. Київська, 123, кв. 138, м. Обухів, Київська обл., 08702 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: агентства комерційного інформування; аукціонний продаж; вивчання ринку; керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; послуги щодо зв'язків з громадськістю; імпортно-експортні агентства; наймання канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; множення документів; наймові контори; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); перенаймання приміщень; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); прогнозування економічне; публікування рекламних текстів; радіорекламування; наймання (орендування) місця на реклами; реклама поштою; рекламні агентства; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; фотокопіювання; влаштування ярмарків на торговельні або рекламні потреби 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 73991 (заявка m200514599)
*73991 m200514599
Свідоцтво торговельну марку № 73992 (заявка m200514600): драйв-спорт
*73992 m200514600
Свідоцтво торговельну марку № 73995 (заявка m200514603): триал - спорт
*73995 m200514603
Свідоцтво торговельну марку № 73993 (заявка m200514601): райд екстрім; ekctpim
*73993 m200514601