Свідоцтво на торговельну марку № 197579 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 197579 (заявка m201312216): пром ломбард; скарбниця; позики з 1992
(111)
Номер свідоцтва
197579
(210)
Номер заявки
m201312216
(151)
Дата реєстрації знака
10.04.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.07.2023
(220)
Дата подання заявки
11.07.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.04.2015, бюл. № 7/2015
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Сікачин К.В.;
А/с 150, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; вивчання ринку; визначання громадської думки; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; імпортно-експортні агентства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; публікування рекламних текстів; наймання (орендування) місця на рекламу; статистичне інформування; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на торговельні або рекламні потреби; демонстрування товарів; розповсюджування зразків; реклама поштою; телевізійне рекламування; сприяння продажеві (посередництво); збирання інформації до комп'ютерних баз даних; рекламування через комп'ютерну мережу; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 класів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у магазинах оптової та роздрібної торгівлі 

Кл.36:

Визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання кредитних (виплатних) карток; вкладання коштів; доброчинство фінансове; зберігання цінностей; збирання грошових пожертв; збирання коштів до добродійного фонду; інформування про зміни біржового курсу; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); надавання позики на виплат (в кредит); надавання фінансових позик; оцінювання антикваріату; оцінювання нерухомого майна; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); оцінювання коштовностей; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; оцінювання предметів нумізматики; позикові агентства; позичання під заставу; послуги ломбардів; підзаставні банківські позики; фінансування 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 288954 (заявка m201930868)
*288954 m201930868
Свідоцтво торговельну марку № 280040 (заявка m201929890): реальна оцінка
*280040 m201929890
Свідоцтво торговельну марку № 280038 (заявка m201929883): skarb24
*280038 m201929883
Свідоцтво торговельну марку № 280039 (заявка m201929887): скарб24
*280039 m201929887
Свідоцтво торговельну марку № 288948 (заявка m201927089): скарбниця ломбард; позики з 1992
*288948 m201927089
Свідоцтво торговельну марку № 11863 (заявка 94114153): скарбниця
*11863 94114153
Свідоцтво торговельну марку № 276675 (заявка m201812249): cash alternator
*276675 m201812249
Свідоцтво торговельну марку № 249489 (заявка m201804455): lemonnier
*249489 m201804455
Свідоцтво торговельну марку № 276464 (заявка m201807952): nn
*276464 m201807952
Свідоцтво торговельну марку № 249490 (заявка m201804456): lemonnier; jewellery makers
*249490 m201804456
Свідоцтво торговельну марку № 195091 (заявка m201313845): скарбниця; ломбард
*195091 m201313845