Свідоцтво на торговельну марку № 295420 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295420 (заявка m201907729): muzcool; #моямузиканестихне; моя музика не стихне
(111)
Номер свідоцтва
295420
(210)
Номер заявки
m201907729
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.04.2029
(220)
Дата подання заявки
05.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

Папа Віра Богданівна;
Вул. Мазепи, 18, кв. 45, м. Львів, 79059 (UA)

(732)
Власники

Папа Віра Богданівна;
Вул. Мазепи, 18, кв. 45, м. Львів, 79059 (UA)

(740)
Довірена особа

Галич Дмитро Вячеславович;
Вул. Академіка Сахарова, 42, оф. 522, м. Львів, 79012

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Патентно-юридична агенція «Роялті.ЮА»;
Вул. Академіка Сахарова, 42, оф. 522, м. Львів, 79012 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Академії (освіта); викладання; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); екзаменування у навчанні; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн; інформування щодо освіти; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання індивідуальне; організовування балів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування лотерей; освітні послуги; освітні послуги, що надаються школами; послуги інструкторів (навчання); послуги оркестрів; послуги студій записування; послуги щодо музичного композиціювання; створювання музичних творів