Свідоцтво на торговельну марку № 299308 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299308 (заявка m201909369): e; е
(111)
Номер свідоцтва
299308
(210)
Номер заявки
m201909369
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.04.2029
(220)
Дата подання заявки
19.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Карий Михайло Олександрович;
Вул. Прирічна, 5, кв. 661, м. Київ, 04213 (UA)

(732)
Власники

Карий Михайло Олександрович;
Вул. Прирічна, 5, кв. 661, м. Київ, 04213 (UA)

(740)
Довірена особа

Краснокутська Зоя Ігорівна;
Вул. Оленівська, 8, кв. 26, м. Київ, 04080

(750)
Адреса для листування

Національний транспортний університет;
Вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1, м. Київ, 01010 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; акумулятори електричні; акумулятори електричні для транспортних засобів; випрямлячі струму; перетворювачі електричні 

Кл.12:

Транспортні засоби; апарати, що переміщуються по землі, повітрям або по воді; електродвигуни для наземних транспортних засобів; електротранспорт (транспортні засоби електричні); локомотиви; сполучальні (єднальні) тяги до наземних транспортних засобів, крім деталей двигунів; двигуни для наземних транспортних засобів 

Кл.37:

Будування; лагодження; встановлювання устатковання; технічне доглядання транспортних засобів 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування та промислового досліджування; проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 300033 (заявка m201919771): db; debi; дв; деві; д е в і; d e b i
*300033 m201919771
Свідоцтво торговельну марку № 298944 (заявка m201914616): aegroup; ge; е
*298944 m201914616
Свідоцтво торговельну марку № 298648 (заявка m201918064): key expert; к; е
*298648 m201918064
Свідоцтво торговельну марку № 298067 (заявка m201912130): geeo; е; о
*298067 m201912130
Свідоцтво торговельну марку № 297802 (заявка m201915153): е; estetic group
*297802 m201915153
Свідоцтво торговельну марку № 297754 (заявка m201914216): etalon; e t a l o n; е
*297754 m201914216
Свідоцтво торговельну марку № 297563 (заявка m201903852): coffee space; cl; е; с
*297563 m201903852
Свідоцтво торговельну марку № 297665 (заявка m201911372): e pro; е
*297665 m201911372