Свідоцтво на торговельну марку № 312585 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 312585 (заявка m201933490): determine
(111)
Номер свідоцтва
312585
(210)
Номер заявки
m201933490
(151)
Дата реєстрації знака
19.01.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.12.2029
(220)
Дата подання заявки
24.12.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
19.01.2022, бюл. № 3/2022
(731)
Заявники

Ебботт Рапід Діагностікс Інтернешнл Сабсідері Анлімітед Компані (Abbott Rapid Diagnostics International Subsidiary Unlimited Company);
70 Cip Джонс Роджерсон'с Ki, Дублін 2, Ірландія (70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland) (IE)

(732)
Власники

Ебботт Рапід Діагностікс Інтернешнл Сабсідері Анлімітед Компані (Abbott Rapid Diagnostics International Subsidiary Unlimited Company);
70 Cip Джонс Роджерсон'с Ki, Дублін 2, Ірландія (70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland) (IE)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Дроб'язко Руслан Володимирович (№ 122);
Бізнес-центр «Ренесанс», вул. Бульварно-Кудрявська, 24, м. Київ, 01601

(750)
Адреса для листування

«Бейкер і Макензі»;
Бізнес-центр «Ренесанс», вул. Бульварно-Кудрявська, 24, м. Київ, 01601 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Реактиви для використання у судово-медичному аналізуванні, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; контрольні препарати для діагностичного аналізування, скринінгу, підтвердження та аналізування in vitro, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; діагностичні реактиви та хімічні реактиви для використання у лабораторіях або у досліджуваннях, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; розчини, що використовуються в діагностичних наборах для діагностичних тестів, для використання у лабораторіях або у досліджуваннях, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; діагностичні тестові набори хімікатів, препаратів та розчинів для лабораторного використання, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; діагностичні препарати для лабораторного використання, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; діагностичні тестові набори, що складаються з реактивів та зразків для аналізування, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби. 

Кл.5:

Діагностичні реактиви на медичні потреби; препарати для аналізування на медичні потреби; діагностичні тест-смужки, тестові препарати, призначені для медичного використання; реактиви для діагностичних тестів на медичні потреби, для використання у медичних пристроях; тест-смужки, що містять діагностичні реактиви, на медичні потреби; хімічні реактиви для діагностичного тестування та аналізування in vitro на медичні потреби, для використання у медичних пристроях; набори тест-смужок, препаратів, хімікатів, розчинів та реактивів для діагностичних тестів, призначені для медичного використання; хімічні реактиви для діагностування та аналізування на медичні потреби. 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 262360 (заявка m201722086): hummus-bar okno; hummus bar okno; perfection is determined by quality!; окно
*262360 m201722086
NEO-DERMINE
Свідоцтво торговельну марку № 253848 (заявка m201710065): my determination
*253848 m201710065
DeTeLine
Свідоцтво торговельну марку № 176159 (заявка m201214456): deter
*176159 m201214456
Свідоцтво торговельну марку № 8162 (заявка 93063116): deter
*8162 93063116