Свідоцтво на торговельну марку № 159746 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 159746 (заявка m201114401): сухолиманське колоніст
(111)
Номер свідоцтва
159746
(210)
Номер заявки
m201114401
(151)
Дата реєстрації знака
10.08.2012
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
30.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.09.2021
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
13.09.2031
(220)
Дата подання заявки
13.09.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.08.2012, бюл. № 15/2012
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЕС»;
Вул. Промислова, ###, м. Київ, 01013 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Вина; вина ароматизовані; вина десертні; вина ігристі; вина іскристі; вина лікерні; вина міцні; вина мускатні; вина напівсолодкі; вина напівсухі; вина пінливі, в тому числі газовані; вина столові; вина сухі; вина ординарні столові сухі сортові витримані червоні. 

Інші торговельні марки цього власника