Свідоцтво на торговельну марку № 299620 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299620 (заявка m201920765): skvot
(111)
Номер свідоцтва
299620
(210)
Номер заявки
m201920765
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.07.2029
(220)
Дата подання заявки
17.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Марченкова Алла Михайлівна (№ 386);
А/с 72 , вул. Велика Китаївська, 6, м. Київ, 03028

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Юридична патентна компанія «ДАМАС»;
А/с 72, вул. Велика Китаївська, 6, м. Київ, 03028 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Академії (освіта); викладання; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; заочні курси; інформування щодо освіти; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання з передавання ноу-хау; навчання індивідуальне; написання текстів; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх); освітні послуги; освітні послуги, що надаються асистентами для людей з особливими потребами; послуги з усного перекладу; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів (освітні); послуги перекладачів; практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 61329 (заявка 20040909413): skvo
*61329 20040909413
Свідоцтво торговельну марку № 238636 (заявка m201615460): skv; спорткомплекс
*238636 m201615460
SkV-Elite
Свідоцтво торговельну марку № 105303 (заявка m200714197): sku; skv; leather; korenkov
*105303 m200714197
Свідоцтво торговельну марку № 60113 (заявка 20040605964): skv; sound pro
*60113 20040605964