Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 309836 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 309836 (заявка m201932887): сам; visi cam
(111)
Номер свідоцтва
309836
(210)
Номер заявки
m201932887
(151)
Дата реєстрації знака
08.12.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.12.2029
(220)
Дата подання заявки
17.12.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.12.2021, бюл. № 49/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Романенков Євген Альбертович;
Вул. Борщагівська, ###, кв. ###, м. Київ, 03055 (UA)

(732)
Власники

Романенков Євген Альбертович;
Вул. Борщагівська, ###, кв. ###, м. Київ, 03055 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Піскова Олена Вілліївна (№ 289);
Просп. Червонозоряний, 57, кв. 31, м. Київ, 03110

(750)
Адреса для листування

Піскова Олена Вілліївна;
А/с 4, м. Київ, 03186 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги рекламних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 283295 (заявка m201825403): mediclin
*283295 m201825403