Свідоцтво на торговельну марку № 143368 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 143368 (заявка m201007276): суперцена!; marko dom; д
(111)
Номер свідоцтва
143368
(210)
Номер заявки
m201007276
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
13.05.2020
(151)
Дата реєстрації знака
25.08.2011
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.05.2020
(220)
Дата подання заявки
12.05.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.08.2011, бюл. № 16/2011
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; чорний; білий;

(731)
Заявники
(732)
Власники

Романовська Світлана Йосипівна;
Вул. Фонтанська дорога, буд. 22, кв. 9, м. Одеса, 65016 (UA)

(750)
Адреса для листування

Романовська С.Й.;
Вул. Сонячна, буд. 5, оф. 204, м. Одеса, 65009 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; оцінювання лісу (дерева) на пні; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; розміщування в мережі інтернет та інших комп'ютерних мережах на веб-сторінках і веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів народного споживання та переліку надаваних послуг,що дозволяє покупцям зручно оглядати,замовляти,купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів,а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в мережі інтернет та інших комп'ютерних мережах на веб-сторінках і веб-сайтах інформації щодо асортименту меблів та переліку надаваних послуг,що дозволяє покупцям зручно оглядати,замовляти,купувати меблі та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів,а також отримувати необхідну інформацію про меблі та надавані послуги; розміщування в одному місці,на користь іншим особам,асортименту товарів народного споживання,яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі,а також інформування покупців щодо придбання товарів народного споживання; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту меблів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати меблі на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, а також інформування покупців щодо придбання меблів; сприяння продажеві (посередництво); сприяння продажеві меблів; телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 143367 (заявка m201007245): marko dom; markodom мебель по суперцене!; marko: dom
*143367 m201007245
Свідоцтво торговельну марку № 144840 (заявка m201007244): колибри мебель
*144840 m201007244