Свідоцтво на торговельну марку № 61617 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 61617 (заявка 20031212835): бизнес-право; бизнес право
(111)
Номер свідоцтва
61617
(210)
Номер заявки
20031212835
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
10.12.2013
(151)
Дата реєстрації знака
15.05.2006
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
09.12.2013
(220)
Дата подання заявки
09.12.2003
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.05.2006, бюл. № 5/2006
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; коричневий;

(731)
Заявники

Корпорація «Юридична компанія «БІЗНЕС-ПРАВО АУДИТ»;
Вул. Новоросійська, 51, кв. 2, м. Севастополь, 99011 (UA)

(732)
Власники

Корпорація «Юридична компанія «БІЗНЕС-ПРАВО АУДИТ»;
Вул. Новоросійська, 51, кв. 2, м. Севастополь, 99011 (UA)

(740)
Довірена особа

Роква Наталія Володимирівна;
Вул. Гоголя, 20 Г, кв. 25, м. Севастополь, 99011

(750)
Адреса для листування

Роква Наталія Володимирівна;
Вул. Гоголя, 20 Г, кв. 25, м. Севастополь, 99011 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; бухгалтерський облік; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; довідки ділові; допомога в керуванні справами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; складання звітів про стан рахунків; імпортно-експортні агентства; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; перевіряння рахунків (аудит); складання податкових декларацій; радіорекламування; рекламні агентства; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування 

Кл.36:

Аналізування фінансове; агентства вертання боргів; взаємні безготівкові (кліринґові) розрахунки; випускання цінних паперів; експертування податкове; страхування життя; зберігання цінностей; інформування страхове; інформування фінансове; наймання (орендування) контор (нерухомого майна); послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); керування нерухомим майном; митне посередництво; морське страхування; оцінювання нерухомого майна; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); позичання під заставу; посередництво (забеспечування агентами-посередниками) 

Кл.38:

Радіомовлення; телевізійне мовлення 

Кл.41:

Видавання книжок (видавництва); дресирування тварин 

Кл.42:

Відновлювання комп'ютерних баз даних; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; правниче досліджування; послуги щодо судового процесу 

Кл.45:

Консультування щодо безпеки; нічна охорона; особиста охорона; охорона цивільна; стеження за охоронною сигналізацією; супроводжування