Свідоцтво на торговельну марку № 231892 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 231892 (заявка m201519752): міцний фідер
(111)
Номер свідоцтва
231892
(210)
Номер заявки
m201519752
(151)
Дата реєстрації знака
25.09.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.11.2025
(220)
Дата подання заявки
05.11.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.09.2017, бюл. № 18/2017
(731)
Заявники

Басараб Олександр Мирославович;
Вул. Тагільська, ###, м. Київ, 04086 (UA)

(732)
Власники

Басараб Олександр Мирославович;
Вул. Тагільська, ###, м. Київ, 04086 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Атаманчук Андрій Геннадійович;
А/с В-305, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.31:

Сільськогосподарські, садівничі та лісові продукти і зерно, що не належать до інших класів; живі тварини; корми; боби свіжі; висівки; висівки кормові; горох свіжий; жито; зародки пшениці кормові; збіжжя (зерно необроблене); зерно (збіжжя); зерно кормове; кукурудза; кукурудзяна макуха для худоби; макуха олійна для худоби; наживки для рибалення живі; овес; побічні продукти обробляння збіжжя кормові; пшениця; рис необроблений; рисове борошно кормове; ріпакова макуха для худоби; фураж для підживлювання тварин; корми для риб; наживки для рибалення, крім штучних; сухі суміші та прикорми для риб. 

Інші торговельні марки цього власника