Свідоцтво на торговельну марку № 323129 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323129 (заявка m202023160): львівська капля
(111)
Номер свідоцтва
323129
(210)
Номер заявки
m202023160
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.11.2030
(220)
Дата подання заявки
03.11.2020
(441)
Дата публікації заявки
22.12.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Таравський Тарас Володимирович;
Вул. Куликівська, ###, кв. ###, м. Львів, 79044 (UA)

Рак Любомир Іванович;
Вул. Довбуша, ###, с. Баня-Лисовицька, Стрийський р-н, Львівська обл., 82488 (UA)

Корецький Володимир Васильович;
Вул. Возз'єднання, ###, кв. ###, м. Миколаїв, Львівська обл., 81600 (UA)

(732)
Власники

Корецький Володимир Васильович;
Вул. Возз'єднання, ###, кв. ###, м. Миколаїв, Львівська обл., 81600 (UA)

Рак Любомир Іванович;
Вул. Довбуша, ###, с. Баня-Лисовицька, Стрийський р-н, Львівська обл., 82488 (UA)

Таравський Тарас Володимирович;
Вул. Куликівська, ###, кв. ###, м. Львів, 79044 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Черкашин Валерій Федорович;
А/с 2026, м. Львів, 79012 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Алкогольні напої, крім пива; горілка.