Свідоцтво на торговельну марку № 246703 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 246703 (заявка m201725382): eti soda; еті
(111)
Номер свідоцтва
246703
(210)
Номер заявки
m201725382
(151)
Дата реєстрації знака
27.08.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.11.2027
(220)
Дата подання заявки
14.11.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.08.2018, бюл. № 16/2018
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; зелений;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Синиця Анастасія Миколаївна (№ 337);
А/с 638, вул. Ярослава Мудрого, 2, м. Бровари, Київська обл., 07401

(750)
Адреса для листування

Синиця Анастасія Миколаївна;
А/с 638, вул. Ярослава Мудрого, 2, м. Бровари, Київська обл., 07401 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; каустична сода на промислові потреби; солі натрію (хімічні сполуки); карбонат натрію; бікарбонат натрію на хімічні потреби; штучні смоли необроблені; пластмаси необроблені; добрива тваринного походження; суміші для гасіння вогню; препарати для зварювання та термічного обробляння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клеючі препарати на промислові потреби