Заявка на торговельну марку № m202409322 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202409322: safety for the future
(210)
Номер заявки
m202409322
(220)
Дата подання заявки
08.05.2024
(441)
Дата публікації заявки
16.05.2024
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕД ЕНД БЛЮ ТІМ»;
Вул. Юрія Іллєнка, ###, корп. ###, оф. ###, м. Київ, 04050 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Бокач Алла Василівна;
А/с 114, Головпоштамт, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; відновлювання комп'ютерних даних; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування у сфері телекомунікаційних технологій; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет; аудит в області інформаційних технологій; забезпечування віртуальними комп'ютерними системами через хмарне обчислювання; забезпечування інформацією щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерна безпека-заходи безпеки, що застосовуються для захисту обчислювальних пристроїв (комп'ютери, смартфони та інші), а також комп'ютерних мереж (приватних і публічних мереж, включаючи Інтернет); комп'ютерне програмування; комп'ютерне програмування смарт-контрактів на платформі блокчейну; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з питань безпеки даних в телекомунікаційних мережах; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування технологічне; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння вебсайтів; консталтинг в області інформаційних технологій; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг роботи комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; написання комп'ютерних кодів; науково-технічне експертування [інжиніринг]; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів [сканування]; оцифровування фотографій за допомогою сканування; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують блокчейн-технологію; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків; послуги з комп'ютерного програмування для обробляння інформації; послуги з обслуговування інформаційних технологій [ІТ] [пошук та усунення несправностей програмного забезпечення]; послуги з програмної інженерії для обробляння інформації; послуги з технологічного консультування щодо цифрової трансформації; послуги з хостингу вебсайтів; послуги з хостингу платформ програмного забезпечення для спільної роботи на основі віртуальної реальності; послуги з хостингу середовищ віртуальної реальності; послуги з шифрування даних; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; програмне забезпечення як послуга [SaaS]; проєктування комп'ютерних імітаційних моделей; проектування комп'ютерних систем; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розслідування цифрові криміналістичні у сфері комп'ютерних злочинів; хостинг серверів; послуги з тестування на проникнення та безпеку інформаційних систем; послуги з моделювання дій зловмисника щодо проникнення в інформаційні системи; консультування з оцінки захисту; моніторинг стану ІТ-інфраструктури на предмет потенційних загроз; послуги захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах; послуги з виявлення та усунення потенційних слабких місць (помилкових спрацьовувань) в ІТ-інфраструктурі; послуги з імітації реальних атак з метою оцінки кібербезпеки систем; аудит в області інформаційної безпеки; електронний менеджмент інформації та подій безпеки; послуги з впровадження систем і процесів швидкого реагування на інциденти щодо захисту інформаційних ресурсів. 

Інші торговельні марки цього власника