Свідоцтво на знак № 231655 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 231655 (заявка m201606465): омі; omi
(111)
Номер свідоцтва
231655
(210)
Номер заявки
m201606465
(151)
Дата реєстрації знака
11.09.2017
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
28.03.2026
(220)
Дата подання заявки
28.03.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.09.2017, бюл. № 17/2017
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

темно-синій; синій; світло-синій; чорний;

(731)
Заявники

Лук'янець Олександр Миколайович;
Вул. Котовського, 50, с. Садки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., 39625 (UA)

(732)
Власники

Лук'янець Олександр Миколайович;
Вул. Котовського, 50, с. Садки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., 39625 (UA)

(740)
Довірена особа

Рудий Тарас Григорович (№ 389);
А/с 31, м. Київ, 04136

(750)
Адреса для листування

Рудий Тарас Григорович;
А/с 31, м. Київ, 04136 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю асортименту товарів, а саме: насосів, помп, санітарно-технічного устатковання, опалювального устатковання; демонстрування асортименту товарів, а саме: насосів, помп, санітарно-технічного устатковання, опалювального устатковання; послуги з постачання для інших асортименту товарів,; а саме: насосів,; помп,; санітарно-технічного устатковання,; опалювального устатковання; послуги щодо роздрібного або оптового продажу асортименту товарів,; а саме: насосів,; помп,; санітарно-технічного устатковання,; опалювального устатковання; представляння асортименту товарів, а саме: насосів, помп, санітарно-технічного устатковання, опалювального устатковання на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших асортименту товарів, а саме: насосів, помп, санітарно-технічного устатковання, опалювального устатковання; розміщування в одному місці,; в інтересах інших осіб,; асортименту товарів,; а саме: насосів,; помп,; санітарно-технічного устатковання,; опалювального устатковання (крім їх транспортування) для забезпечування покупцям зручного оглядання і купування цих товарів,; в тому числі у мережі інтернет у режимі он-лайн 

Схожі торговельні марки