Свідоцтво на торговельну марку № 302170 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302170 (заявка m201923218): промінь ісм
(111)
Номер свідоцтва
302170
(210)
Номер заявки
m201923218
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.07.2029
(220)
Дата подання заявки
26.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Бадзюх Олексій Валентинович;
Вул. Івана Кожедуба, 175, кв. 53, м. Біла Церква, Київська обл., 09100 (UA)

(732)
Власники

Бадзюх Олексій Валентинович;
Вул. Івана Кожедуба, 175, кв. 53, м. Біла Церква, Київська обл., 09100 (UA)

(750)
Адреса для листування

Бадзюх Олексій Валентинович;
Вул. Івана Кожедуба, 175, кв. 53, м. Біла Церква, Київська обл., 09100 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 302693 (заявка m201923217): кпн
*302693 m201923217
Свідоцтво торговельну марку № 296131 (заявка m201915350): дан
*296131 m201915350