Свідоцтво на торговельну марку № 321531 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 321531 (заявка m202125457): dental shop
(111)
Номер свідоцтва
321531
(210)
Номер заявки
m202125457
(151)
Дата реєстрації знака
29.06.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.10.2031
(220)
Дата подання заявки
26.10.2021
(441)
Дата публікації заявки
23.11.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
29.06.2022, бюл. № 26/2022
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Сухарев Станіслав Миколайович;
Вул. Київська, 123, кв. 138, м. Обухів, Київської обл., 08702

(750)
Адреса для листування

Сухарев Станіслав Миколайович;
Вул. Київська, 123, кв. 138, м. Обухів, Київська обл., 08702 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю стоматологічних товарів для догляду, профілактики і лікування зубів та ротової порожнини, стоматологічних матеріалів, інструментів та обладнання; адміністрування програм лояльності для клієнтів; демонстрування стоматологічних товарів для догляду, профілактики і лікування зубів та ротової порожнини, стоматологічних матеріалів, інструментів та обладнання; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі стоматологічних товарів і послуг; маркетингові досліджування в сфері стоматологічних товарів і послуг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування стоматологічного ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів для догляду, профілактики і лікування зубів та ротової порожнини, стоматологічних матеріалів, інструментів та обладнання для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу стоматологічних товарів для догляду, профілактики і лікування зубів та ротової порожнини, стоматологічних матеріалів, інструментів та обладнання; послуги щодо роздрібного продажу стоматологічних товарів для догляду, профілактики і лікування зубів та ротової порожнини, стоматологічних матеріалів, інструментів та обладнання; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння стоматологічних товарів для догляду, профілактики і лікування зубів та ротової порожнини, стоматологічних матеріалів, інструментів та обладнання на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту стоматологічних товарів для догляду, профілактики і лікування зубів та ротової порожнини, стоматологічних матеріалів, інструментів та обладнання (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в спеціалізованих магазинах, магазинах оптової та роздрібної торгівлі, супермаркетах та універмагах, а також з вебсторінок в мережі Інтернет, на яких розміщена інформація щодо вищезазначених товарів. 

Схожі торговельні марки