Свідоцтво на торговельну марку № 289546 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 289546 (заявка m201902207): podoestetik; podo estetik; центр подології
(111)
Номер свідоцтва
289546
(210)
Номер заявки
m201902207
(151)
Дата реєстрації знака
06.01.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.02.2029
(220)
Дата подання заявки
01.02.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
06.01.2021, бюл. № 1/2021
(731)
Заявники

Троценко Марина Вікторівна;
Вул. Європейська, 29/45, кв. 6, м. Полтава, 36000 (UA)

(732)
Власники

Троценко Марина Вікторівна;
Вул. Європейська, 29/45, кв. 6, м. Полтава, 36000 (UA)

(740)
Довірена особа

Владимирова Наталія Володимирівна (№ 446);
Вул. Татарська, 2 Д, кв. 4, м. Київ, 04107

(750)
Адреса для листування

Владимирова Наталія Володимирівна;
Вул. Татарська, 2 Д, кв. 4, м. Київ, 04107 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Консультування щодо здоров'я; медична допомога; медичне доглядання; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; медичне сестринське доглядання; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги центрів здоров'я