Заявка на знак № m202011281 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202011281: файний бетон
(210)
Номер заявки
m202011281
(220)
Дата подання заявки
11.06.2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; червоний;

(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦАВТОІНВЕСТ» (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.19:

Бар'єри дорожні неметалеві; бетон; вогнетривкі цементні покриття; вуличні водостічні жолоби неметалеві; дорожні плити неметалеві; дорожні покриття неметалеві; кришки неметалеві оглядових колодязів; матеріали для будування і покривання доріг; матеріали для покривання доріг; підлоги неметалеві; розчини будівельні; розчини будівельні рідкі; цемент