Свідоцтво на торговельну марку № 306400 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 306400 (заявка m201929870): smart exploration
(111)
Номер свідоцтва
306400
(210)
Номер заявки
m201929870
(151)
Дата реєстрації знака
05.10.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.11.2029
(220)
Дата подання заявки
07.11.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.10.2021, бюл. № 40/2021
(300)
Дані щодо пріоритету

018076210; 03.06.2019; EM

(731)
Заявники

РОВЕНТА ФРАНС (ROWENTA FRANCE);
Шмен ду Віроле, 27200 Вернон, Франція (Chemin du Virolet, 27200 Vernon, France) (FR)

(732)
Власники

РОВЕНТА ФРАНС (ROWENTA FRANCE);
Шмен ду Віроле, 27200 Вернон, Франція (Chemin du Virolet, 27200 Vernon, France) (FR)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Кислиця Тетяна Олегівна;
А/с 32, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Роботи-пилососи на побутові потреби. 

Інші торговельні марки цього власника